Välkommen till Windemoskolan avancerad jazzgitarr!
Kursen innehåller det material som jag ger till mina elever under en 2-årig utbildning.
Kursen består av sex kapitel med 30 videos.
Vi går igenom bl.a. övningsteknik, jazzharmonik, skalor, frasering, olika improvisationstekniker med mycket mera.

Allt är förinspelat och man kan studera kursen i sin egen takt!

Course curriculum

 • 1

  Byggstenarna

  • All the things... kurspresentation

  • Kursöversikt

   FREE PREVIEW
  • treklanger i 5 positioner

  • stämföringsövning treklanger

  • stämföringsövn. färgtoner

  • Fyrklanger diatoniskt

  • Övningsrutiner

 • 2

  Treklanger avancerat

  • Överlagrade treklanger teori

  • praktisk tillämpning av terser

  • praktisk tillämpning av treklanger

  • praktisk tillämpning av överlagrade treklanger

  • överlagrade treklanger fördjupning

 • 3

  Skalor

  • en skalas uppbyggnad

  • dominantskalor

  • jazzens skalor

  • Skalor 1

  • skalor 2 dim m.m

  • Skalor 3 i 5 pos

  • skalor 4 kromatik

 • 4

  Harmonik drop voicings

  • drop chords 1

  • drop 2 II V I

  • drop 3 II V I

  • drop 2 4 II V I

  • drop voicings stämföring

  • autumn leaves drop 3 stämföring med färgtoner

 • 5

  Praktik

  • all the things you are

  • all the things you are praktisk genomgång 1

  • 23. all the things you are praktisk genomgång 2

  • all the things you are praktisk genomgång 3

  • all the things you are praktiskgenomgång 4

  • knyta ihop säcken

 • 6

  mindset

  • mindset och samspel

  • In i musiken webinar 1 fokus och övning

  • in i musiken webinar 2 att hitta flow

  • in i musiken webinar 3 den högre inspiratorn