Välkommen till Windemoskolan avancerad jazzgitarr!
Kursen innehåller det material som jag ger till mina elever under en 2-årig utbildning.
Kursen består av sex kapitel med 30 videos.
Vi går igenom bl.a. övningsteknik, jazzharmonik, skalor, frasering, olika improvisationstekniker med mycket mera. Går man kursen så får man också möjlighet att bli med i en facebookgrupp där man kan ställa frågor och komma med inputs till kommande kursvideos.

Allt är förinspelat och man kan studera kursen i sin egen takt!